„Didžiausia katinų mįslė - kodėl jie vis dėlto kadaise nutarė tapti naminiais.“ (Komptonas Makenzis)